єПідтримка
ЗАЛИШ ЗАЯВКУ НА БЕЗКОШТОВНИЙ КВИТОК
В НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ
«ЧОРНОБИЛЬ»
Заповніть просту форму і отримаєте шанс стати володарем безкоштовного квитка в музей «ЧОРНОБИЛЬ»
Сертифікати
Тури в Чорнобильску зону >> Договір-оферта

Договір-оферта

Оферта

на укладення договору про організацію відвідування зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення

Ця Оферта адресований фізичним особам офіційною пропозицією інтернет-сервісу відпочинку та розваг go2chernobyl.com. (Далі Організатор) з організації ознайомлювальних поїздок в Чорнобильську зону відчуження та зону безумовного (обов'язкового) відселення (далі Зона).

Цей Договір укладається в електронній формі, вважається укладеним і набуває чинності з моменту його акцепту. Акцепт оферти підтверджує Ваше повне, безумовне і безвідкличне приєднання до всіх умов Договору без будь-яких вилучень або обмежень.

Визначення:

Оферта даний пропозицію інтернет-сервісу go2chernobyl.com, адресована будь-якій фізичній особі, укласти з ним договір на організацію поїздок в Чорнобильську зону відчуження та зону безумовного (обов'язкового) відселення, на істотні умови, які містить ця Оферті, включаючи всі її додатки і доповнення, акцептовані шляхом здійснення оплати вартості послуг в порядку, передбаченому Договором;

Акцепт повне, безумовне і безвідкличне прийняття фізичною особою умов цієї Оферти, вчинене шляхом здійснення оплати вартості послуг в порядку, передбаченому Договором;

Клієнт фізична особа, яка замовляє організацію ознайомлювальних поїздок в Чорнобильську зону відчуження та зону безумовного (обов'язкового) відселення, а також особи, від імені яких в рамках наявних повноважень Клієнт укладає з інтернет-сервісом go2chernobyl.com Договір на організацію ознайомчої поїздки в зону;

Договір договір на організацію ознайомчої поїздки в Чорнобильську зону відчуження та зону безумовного (обов'язкового) відселення, який укладається з Клієнтом відповідно до умов цієї Оферти в момент акцепту (прийняття) Клієнтом умов Пропоновані можливості;

Організація ознайомчої поїздки в Чорнобильську зону відчуження та зону безумовного (обов'язкового) відселення послуга, яка надається інтернет-сервісом go2chernobyl.com відповідно до умов Договору;

Базова інформація інформація, включаючи засоби зв'язку Клієнта і інтернет-сервісу go2chernobyl.com, опублікована на сайті go2chernobyl.com.

ЗМІСТ І ПОРЯДОК акцепт оферти

1. Справжня оферта є пропозицією інтернет-сервісу go2chernobyl.com, укласти Договір Клієнту.

2. Клієнт для укладення Договору реєструється в системі on-line оплати або бронювання на сайті go2chernobyl.com, залишаючи необхідні для подальшої обробки замовлення дані.

Клієнт самостійно керує системою оплати та бронювання, а також робить вибір бажаних видів і переліків послуг, формуючи заявку. Для здійснення вибору Клієнт користується Базовою інформацією, а також будь-який інший доступній для нього інформацією про послуги наданих на сайті go2chernobyl.com .

3. Заявка, сформована Клієнтом, є його замовленням і підлягає обробці адміністрацією інтернет-сервісу go2chernobyl.com. Система on-line оплати та бронювання приймає заявку тільки після ознайомлення Клієнта з умовами цієї Оферти і іншою необхідною інформацією, пов'язаною з укладанням Договору. Натисканням кнопки Оплатити або Подати заявку, системи on-line оплати та бронювання Клієнт підтверджує, що він ознайомлений з усіма умовами цієї Оферти, включаючи порядок прийняття та обробки заявок, умовами Договору, Базовою інформацією, порядком Акцепту цієї Оферти. Будь-які дії Клієнта після акцепту цієї Оферти будуть здійснюватися в рамках укладеного Договору.

4. Для отримання будь-якої додаткової інформації, пов'язаної з наданням послуг що надаються інтернет-сервісом go2chernobyl.com Клієнт може звернутися до адміністрації сайту go2chernobyl .com допомогою засобів зв'язку зазначених в розділі Контакти.

5. Після оформлення Клієнтом заявки в системі on-line оплати та бронювання, вона підлягає обробці адміністрацією сайту go2chernobyl.com. За результатами обробки адміністрація сайту go2chernobyl.com направляє Клієнту підтвердження заявки і оплати послуги або аргументовану відмову в підтвердженні заявки. У разі неможливості підтвердження заявки адміністрація сайту go2chernobyl.com вправі поставити Клієнта в лист очікування.

6. Підтверджуючи заявку, адміністрація сайту go2chernobyl.com пропонує Клієнту на вибір зручний для нього варіант оплати вартості послуг, а також формат і систему виписки рахунку.

7. Акцепт (прийняття) цієї Оферти є належним підтвердженням укладення Договору про організацію відвідування зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення.

8. Акцептуя справжню Оферту Клієнт підтверджує, що:

йому зрозумілі всі істотні умови Договору;

-у нього є всі повноваження на укладення Договору, в тому числі від імені осіб, які вказані в його заявці. Будь-яка відповідальність, пов'язана з повноваженнями на укладення Договору, покладається на Клієнта;

йому зрозумілий порядок надання послуг;

їм і всіма особами, зазначеними в заявці, отримана вся необхідна інформація про послуги, що надаються інтернет-сервісом go2chernobyl.com ;

він перевірив всі умови Договору і згоден з ними;

йому відомі всі умови, пов'язані зі зміною Договору, його розірванням, в тому числі, але не виключно правилами застосування штрафних санкцій.

9. Клієнт дає згоду адміністрації сайту go2chernobyl.com на обробку його персональних даних з подальшим включенням персональних даних в базу клієнтів (відповідно до Закону Україна Про захист персональних даних), а також на передачу даних організаціям, які здійснюють перевірку особистості пов'язану з режимністю і пропускним режимом в Чорнобильську зону відчуження та зону безумовного (обов'язкового) відселення.

ДОГОВІР

про організацію відвідування зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення

Інтернет-сервіс відпочинку та розваг go2chernobyl.com. (Далі Організатор) з організації ознайомлювальних поїздок в Чорнобильську зону відчуження та зону безумовного (обов'язкового) відселення (далі Зона) з одного боку, і будь-яка фізична особа, що іменується далі Клієнт, що діє від свого імені, а також в рамках наявних у нього повноважень від імені інших осіб, перелік яких Клієнт вказує в заявці, з іншого боку, далі окремо іменовані Сторона, а разом іменовані сторони, уклали цей Договір про організацію відпочинку та розваг, а саме поїздки в Чорнобильську ю зону відчуження і зону безумовного (обов'язкового) відселення (далі Зона).

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Організатор за встановлену плату забезпечує Клієнту, згідно його оплаченої онлайн-заявці організацію поїздки в Чорнобильську зону відчуження.

2. ВАРТІСТЬ ПОЇЗДКИ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

2.1. Вартість послуги з організації поїздки в Чорнобильську зону відчуження Організатором визначається заявкою Клієнта, оплачується за допомогою сервісу інтернет-платежів або вказується в рахунку Організатора поїздки.

2.2. Що підлягає оплаті вартість поїздки визначається виходячи з встановлених адміністрацією сайту go2chernobyl.com цін (як в гривнях, так і в іноземній валюті (в перекладі на гривню) для нерезидентів). Оплата здійснюється Клієнтом за допомогою засобів онлайн-платежів на сайті go2chernobyl.com або на підставі рахунку Організатора поїздки в термін, зазначений в рахунку. Резиденти України здійснюють оплату в гривнях. Нерезиденти мають право вибрати іншу валюту платежу, вказавши її в заявці.

2.3. Датою оплати вважається дата зарахування коштів на поточний рахунок Організатора.

2.4. Зміна вартості послуг, визначеної в рахунку Організатором, після укладення цього договору можливе лише у випадках істотної зміни обставин, пов'язаних з погіршенням умов поїздки, термінів подорожі, непередбачене збільшення транспортних тарифів, введення нових або підвищення діючих ставок податків і зборів та інших обов'язкових платежів, різкого зміни курсу національних валют, і з інших підстав, передбачених цим договором та чинним законодавством України.

В разі збільшення вартості поїздки до 20 відсотків від вартості, зазначеної в рахунку Організатором, така зміна вартості Організатором можливо не пізніше ніж за 48 годин до початку поїздки. Клієнт зобов'язаний протягом одного банківського дня з моменту отримання повідомлення Організатором про збільшення вартості поїздки не більше ніж на 20 відсотків, здійснити доплату в порядку, встановленому п. 2.3 цього договору.

В разі перевищення вартості поїздки більш ніж на 20 відсотків вартості, зазначеної в рахунку Організатором, Клієнт має право відмовитися від виконання договору, а Організатор зобов'язаний повернути йому всі раніше отримані грошові кошти за винятком вартості витрат на бронювання поїздки.

2.5. Організатор у разі неможливості надання Клієнту замовленої поїздки, має право забезпечити надання йому рівнозначною поїздки в іншу дату.

3. Права та обов'язки сторін

3.1. Організатор докладає всіх зусиль, щоб:

3.1.1. Забезпечити Клієнта документами, необхідними для підтвердження статусу людини має право на відвідування Зони;

3.1.2. Забезпечити надання передбачених цим Договором послуг;

3.1.3. Надати Клієнту до укладення цього договору інформацію про:

основні вимоги, що пред'являються до оформлення виїзних / в'їзних документів (паспорт, дозвіл на в'їзд / виїзд в Зону), в тому числі інформацію про терміни їх оформлення;

медичні застереження стосовно здійснення поїздки, в тому числі протипоказання через певні захворювання, особливостями фізичного стану (фізичними вадами) і віку клієнтів для участі в поїздці;

3.1.4. На вимогу Клієнта додатково надати наступну інформацію:

-програма поїздки;

-характеристика транспортних засобів, що здійснюють перевезення;

-характеристика готелів, інших місць розміщення відвідувачів Зони, в тому числі їх місце розташування, класифікація за законодавством України, відомості про підтвердження відповідності послуг готелю встановленим вимогам, відомості про правила тимчасового проживання, строки і порядок оплати готельного обслуговування (для індивідуальних клієнтів) ;

-про звичаї місцевого населення, пам'ятки природи, історії, культури та інших об'єктах показу, що знаходяться під особливою охороною, стан навколишнього природного середовища, санітарну та епідеміологічну обстановку;

-про правила в'їзду в Зону;

-про види і способи забезпечення харчування під час поїздки;

-о дату і час початку та закінчення поїздки, її тривалості;

відомості про мінімальну кількість клієнтів в групі, терміни інформування Клієнта про те, що поїздка не відбудеться через недобір групи;

-о ціну поїздки і порядок здійснення оплати;

-о засобах зв'язку з уповноваженими Організатором особами на прийом претензій клієнтів.

вживати всіх можливих заходів з організації безпеки Клієнта.

3.2. Клієнт зобов'язується:

своєчасно оплатити вартість послуг Організатора;

своєчасно прибути до місця збору групи;

надати достовірні відомості про наявні факти порушення Клієнтом та / або будь-ким з наступних разом з ним осіб законодавства, митного та візового режиму, якщо вони мали місце в минулому;

Дотримуватися вимоги чинного законодавства України щодо відвідування Зони, звичаїв, традицій місцевого населення, не порушувати громадський порядок і вимоги законів, чинних на території Зони, дотримуватися правил внутрішнього розпорядку та протипожежної безпеки в місцях розміщення та перебування;

Оплатити фактично понесені Організатором витрати в разі відмови від цього договору до початку поїздки;

Відшкодовувати збитки, завдані Організатору поїздки своїми неправомірними діями або неправомірними діями наступних з Клієнтом особами;

Самостійно відшкодовувати збитки, завдані особам, які надають послуги з розміщення, харчування, доставку та ін., Що входять у вартість поїздки;

Своєчасно і в повному обсязі здійснити оплату за використання додаткових послуг в місцях проживання та перебування;

3.3. Організатор має право:

вимагати відшкодування збитків, завданих Клієнтом, в повному обсязі;

змінити послідовність проведення поїздок;

передавати право на організацію поїздки іншим особам без повідомлення Клієнта;

скасувати поїздку;

3.4. Клієнт має право:

на отримання обумовлених цим Договором послуг;

на отримання об'єктивної і повної інформації про поїздку і Організатора, та іншої інформації, передбаченої цим Договором та чинним законодавством України.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

4.1. У разі невиконання умов цього договору з боку Організатора, Клієнт має право вимагати повернення оплачених коштів за ненадані послуги за умови дотримання вимог п. 3.2 цього договору.

4.2. У разі відмови Організатора від виконання цього договору, Клієнт має право на відшкодування підтверджених документально збитків, заподіяних внаслідок розірвання договору, крім випадку, коли це відбулося з вини Клієнта.

4.3. У разі не можливості в'їзду Клієнта на територію Зони внаслідок неправильного оформлення або не оформлення паспортних та / або документів, не досягнення 18 років всі фінансові витрати по поїздці і ануляції поїздки несе Клієнт.

4.4. Організатор не несе відповідальності і не відшкодовує фінансові витрати Клієнта за оплачені послуги, якщо Клієнт в період перебування в поїздці за своїм рішенням або в зв'язку зі своїми інтересами не скористався всіма або частиною оплачених послуг, і не відшкодовує Клієнтові витрати, які виходять за межі послуг, обумовлених цим договором.

4.5. Організатор не несе відповідальності за скасування чи зміну часу відправлення або прибуття транспортних засобів та пов'язані з цим зміни обсягу і терміну поїздки. У цих випадках відповідальність перед Клієнтом згідно з правилами пасажирських перевезень несуть відповідні транспортні компанії та інші треті особи відповідно до законодавства. При відмові Клієнта від поїздки вартість поїздки не повертається.

4.6. Організатор не несе відповідальності за збереження багажу, цінностей і документів Клієнта протягом всього періоду поїздки.

4.7. Організатор не несе відповідальності, якщо рішенням влади чи відповідних осіб Клієнту відмовлено в можливості в'їзду чи виїзду внаслідок порушення правопорядку або з інших причин, не залежних від дій Організатора.

4.8. У разі несвоєчасного виконання Клієнтом зобов'язань, передбачених цим договором, Організатор не несе відповідальності за несвоєчасне і / або неповне виконання послуг за цим договором.

4.9. Відповідальність Організатора обмежується розміром подвійної вартості поїздки.

4.10. Клієнт має право відмовитися від виконання цього договору до початку подорожі за умови оплати Організатору фактично понесених витрат за послуги, фактично надані до повідомлення про відмову від виконання цього договору, в тому числі, але не виключно вартість бронювання замовлених послуг. Заява про відмову надається Клієнтом Організатору в письмовій формі.

4.11. При відмові Клієнта від поїздки не пізніше ніж за 21 день до початку поїздки, штрафні санкції на Клієнта не накладаються. Організатор повертає сплачену раніше Клієнтом суму вартості поїздки, за винятком комісії обслуговуючого банку.

-При відмову Клієнта від поїздки в період від 20 до 12 днів до початку поїздки, грошові кошти, які були сплачені Організатору згідно з рахунком, повертаються Клієнту з утриманням штрафних санкцій в розмірі 25% вартості поїздки;

-При відмову Клієнта від поїздки в період від 11 до 7 днів до початку поїздки, грошові кошти, які були сплачені Організатору згідно з рахунком, повертаються Клієнту з утриманням штрафних санкцій в розмірі 75% вартості поїздки (не поширюється на акції поїздки за зниженою вартості);

-При відмову Клієнта від поїздки в період від 7 днів і менше до початку поїздки, грошові кошти, які були оплачені Організатру згідно рахунку, не підлягають поверненню Клієнту (утримується штрафна санкція в розмірі 100% вартості поїздки). Цей пункт поширюється також на акції поїздки за зниженою вартістю.

4.12. У тому випадку, якщо Клієнтом замовлена ​​поїздка в складі групи, але мінімальна кількість, необхідна для комплектації групи, не було зібрано, цей Договір може бути розірваний за ініціативою Організатора без відшкодування Клієнту збитків за умови повідомлення про це Клієнта не пізніше, ніж за 3 днів до початку поїздки. Збір за анулювання заявки у випадках, передбачених цим пунктом Договору, і вартість бронювання з Клієнта не стягуються.

4.13. У тому випадку, якщо Клієнтом не виконані зобов'язання, пов'язані зі своєчасною оплатою вартості поїздки (розділ 2 цього договору), а також зобов'язання, передбачені п. 3.2 цього Договору, у встановлені терміни, умови поїздки можуть бути змінені тільки за взаємною згодою Сторін, крім тих випадків, коли таке невиконання або несвоєчасне виконання тягне за собою неможливість виконання своїх зобов'язань Організатором, що вважається відмовою Клієнта від поїздки, і тягне за собою наслідки, передбачені п. 4.10, 4.11. цього Договору.

4.14. Зміна умов поїздки з ініціативи Клієнта вважається відмовою від поїздки, і тягне за собою наслідки, передбачені п. 4.10,4.11. цього Договору.

4.15. Організатор не несе перед Клієнтом відповідальності за неналежне надання послуг, додатково замовлених і оплачених ним на місці не через Організатора.

4.16.В випадку недотримання Клієнтом та / або ким-небудь із слідуючих з ним осіб термінів, зазначених в програмі поїздки, транспортних квитках, Організатор не несе перед Клієнтом відповідальності за невиконання своїх зобов'язань за цим Договором.

4.17. Клієнт несе відповідальність за правильність оформлення та достовірність наданих Організатору документів, необхідних для організації і здійснення поїздки.

4.18. Клієнт самостійно несе будь-яку відповідальність за його дії, пов'язані з його повноваженнями на укладення цього договору від інших осіб.

5. Обставини непереборної сили.

5.1.В разі виникнення обставин непереборної сили, при яких виконання обов'язків стає неможливим, а саме: підвищення рівня радіації в Зоні, військові конфлікти, стихійні лиха, страйки, терористичні акти, епідемії, зміни соціального ладу, а також інші надзвичайні і непереборні обставини, які знаходяться поза сферою контролю сторін, включаючи прийняття закону та / або іншого нормативного акта, що забороняє або обмежує будь-яку дію, передбачене цим Договором, сторони про вобождаемой від відповідальності за несвоєчасне виконання своїх зобов'язань за цим Договором. При цьому сторона протягом 3-х (трьох) діб з того моменту, як тільки їй стало відомо про таку обставину, повинна повідомити іншу сторону про настання, передбачуваний термін дії і припинення обставини непереборної сили. Умови та термін поїздки переносяться до моменту закінчення дій обставин непереборної сили.

5.2.У тому випадку, якщо обставини непереборної сили діють більше 3 (трьох) місяців, Сторони залишає за собою право розірвати Договір в односторонньому порядку за умови компенсації іншій стороні фактичних витрат, пов'язаних з виконанням своїх зобов'язань.

6. Порядок вирішення спорів.

6.1. Всі суперечки, пов'язані з виконанням цього договору, сторони зобов'язуються вирішувати шляхом переговорів, а в разі недосягнення домовленості в суді відповідної підсудності.

6.2. При виникненні зауважень до якості послуг, Клієнт зобов'язаний негайно повідомити про це Організатора та звернутися до офіційного представника об'єкта розміщення або іншої особи, яка надає послуги, і, в разі якщо зауваження неможливо вирішити і усунути на місці, Клієнтом, спільно з представником об'єкта розміщення або іншого особи, яка надає послуги, складається акт з докладним описом характеру зауважень Клієнта і заходи, вжиті щодо їх усунення. Зазначений акт складається в трьох примірниках і повинен бути підписаний Клієнтом та представником об'єкта розміщення або іншої особи, яка надає послуги. У разі якщо Клієнт скористався запропонованою йому альтернативною послугою, договір на обслуговування вважається виконаним належним чином і претензії в зв'язку з цим не приймаються. Претензії Клієнта пред'являються в письмовому вигляді протягом 14 календарних днів з моменту закінчення поїздки. Клієнт зобов'язаний додати до претензії один екземпляр оформленого належним чином акта та інші підтверджуючі документи. Претензії Клієнта, не повідомивши Організатора про зауваження і не підтверджені офіційним представником об'єкта розміщення або іншої особи, яка надає послуги і оформлені Клієнтом в односторонньому порядку, вважаються необгрунтованими.

7.СРОК ДІЇ ДОГОВОРУ.

7.1. Договір набуває чинності з моменту його укладення.

7.2. Дія Договору припиняється виконанням сторонами своїх зобов'язань відповідно до його умовами або за взаємною згодою сторін.

7.3. Кожна зі сторін може вимагати внесення змін до Договору або розірвання Договору до початку поїздки в зв'язку з істотною зміною обставин, з яких вони виходили при укладенні Договору, як-то:

7.3.1. Істотне погіршення умов поїздки, зміна термінів поїздки;

7.3.2. Непередбачене збільшення транспортних тарифів;

7.3.3. Введення нових, або підвищення діючих ставок податків, зборів та інших загальнообов'язкових платежів;

7.3.4. Різка зміна курсу національних валют;

7.3.5. Інші підстави, передбачені цим договором.

9.Прочіе УМОВИ.

9.1. Цей договір складений російською мовою і полягає в електронній формі. Підтвердженням укладення цього договору є дії Клієнта по оплаті всієї або частини суми, зазначеної в рахунку Організатора.

9.2. Умови цього Договору можуть бути змінені та доповнені виключно за взаємною згодою сторін з обов'язковим складанням письмового документа.

9.3. Підписуючи цей договір Клієнт підтверджує, що діє добровільно, з власної волі, у нього є повноваження на підписання договору від імені всіх осіб, які прямують з Клієнтом, що він і наступні з ним особи ознайомлені з усією інформацією щодо умов обслуговування.

9.4. Організатор повідомляє Клієнту інформацію, передбачену цим договором, за допомогою засобів зв'язку, зазначених у заявці. Якщо окремо не вказано, засобом зв'язку Клієнта є його електронну адресу, зареєстрований в системі on-line оплати та бронювання. Клієнт підтверджує, що він несе всі ризики, пов'язані з неможливістю повідомлення Клієнта по вказаним ним засобам зв'язку.

НАШІ АКЦІЇ
  • Безкоштовний квиток в музей Чорнобиля!
  • Гарантії
  • 4+1=4
  • Замовте поїздку за 30 днів до дати туру і отримаєте знижку 17%

ЗАПОВНІТЬ ПРОСТУ ФОРМУ

і отримаєте шанс стати володарем безкоштовного квитка в музей «ЧОРНОБИЛЬ»

Команда go2chernobyl.com впевнена у високій якості наданої послуги.

Ми єдиний сервіс, який готовий надати своїм клієнтам гарантію на якісний тур в Чорнобиль і Прип'ять.

Поїхати до Чорнобиля і Прип'яті безкоштовно…

Зібравши групу ви маєте можливість відвідати Чорнобиль та Прип'ять абсолютно безкоштовно.

На тур до Чорнобиля від go2chernobyl.com діє акція 4 + 1 = 4.

Безпрецедентна акція!

Знижка 17% на одноденні групові тури в Чорнобильську зону , що були замовлені за 30 днів і більше до дати туру.

ПОДОБАЄТЬСЯ? ПОДІЛИСЬ З ДРУЗЬЯМИ!